tor2.jpg

Navn: Tor Røisland.

Født: 13.10.2005

Bor: Froland i Agder

Går på skole og utenom skolen så driver jeg med smiing, lydteknikk, skogsarbeid samt et stort antall timer på farming simulator.
Som nevnt driver jeg med smiing, der jeg varmer opp stål til mellom 800 og 1300 grader og kan dermed forme og bøye som jeg vil. Jeg smir knagger, verktøy og andre ting jeg får på bestilling.
Som lydtekniker driver jeg på menighetssenteret her i Froland, her har jeg drevet i ca 3 år. Jeg leier meg også ut til forskjellig skogsarbeid, som ungskogpleie og vedhogst. Jeg selger også ved selv.


Har ingen vanlig deltidsjobb, men selger smiprodukter og leier meg privat ut til arbeid av forskjellig slag.

I Games of Tor begynte jeg for 3 år siden, da jeg som frekk 12 åring sendte en mail til Tor om ikke han trengte litt hjelp på kanalen. Jeg ble videre godt kjent med Tor og de andre som var med, og siden
har det blitt mange morsomme discord-samtaler og mange morsomme streamer.

Jeg har en lillesøster, har vokst opp på samme plass til jeg var 13, men nå bor jeg 2 plasser. 

Mvh Tor Røisland.